Kuala Lumpur
cosmo
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 21,150,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Kuala Lumpur
Berjaya Times Squar
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 25,400,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Kuala Lumpur
Concorde
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 25,150,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Kuala Lumpur
Dorsett Regency
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 24,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Kuala Lumpur
Flamingo
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 19,650,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Kuala Lumpur
Grand Season
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 21,150,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Kuala Lumpur
Hilton by Double Tree
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 29,650,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Kuala Lumpur
Intercontinental
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 29,400,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Kuala Lumpur
Maya Hotel
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 26,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Kuala Lumpur
Maytower
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 19,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Kuala Lumpur
Novotel
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 23,650,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Kuala Lumpur
Pacific Express
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 18,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Kuala Lumpur
Pacific Regency
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 24,650,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Kuala Lumpur
Quality
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 21,150,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Kuala Lumpur
Renaissance
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 27,150,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Kuala Lumpur
Royal
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 23,150,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Kuala Lumpur
Royal Bintang
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 21,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Kuala Lumpur
Royal Chulan
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 26,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Kuala Lumpur
Sandpiper Hotel
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 18,610,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Kuala Lumpur
Sani Hotel
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 18,610,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Kuala Lumpur
Sunway Putra
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 23,150,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Kuala Lumpur
Wira Hotel
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 18,370,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Kuala Lumpur
WP Hotel
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 21,150,000 ریال

اطلاعات بیشتر
درباره تور

7 شب و8روز

این تور از 23 , دی , 1396 تا 9 , اسفند , 1396 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 7 شب

خدمات تور
مدارک مورد نیاز تور