CITY CENTER
ASTORIA TBILISI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 11,350,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
Ambassadori New
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 17,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
Ambassadori Historical Classic
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 10,450,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
Ameri Plaza
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 8,800,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
sky georgia
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 8,350,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10MINUTES TO CITY CENTER
EURASIA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 7,150,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10MINUTES TO CITY CENTER
IVERIA INN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 9,100,000 ریال

اطلاعات بیشتر
15MINUTES TO CITY CENTER
BEAUMONDE GARDEN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 8,650,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BIG BEGI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 8,050,000 ریال

اطلاعات بیشتر
15MINUTES TO CITY CENTER
PREFERENCE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 12,400,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10MINUTES TO CITY CENTER
POLO
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 7,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GNG
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 8,050,000 ریال

اطلاعات بیشتر
5MINUTES TO CITY CENTER
DOLABAURI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 9,100,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
CITY CENTER
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 8,950,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
COLOMBI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 8,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
CRON PALACE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 10,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GRAKO METEKHI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 8,950,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
gremi
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 8,200,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
HOLIDAY INN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 13,450,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
IOTA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 13,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10MINUTES TO CITY CENTER
LIKE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 7,150,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
LORDS
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 8,200,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
MARRIOT COURTYARD
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 15,250,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
RADISSON BLU
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 18,400,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
VEDZISI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 9,550,000 ریال

اطلاعات بیشتر
20MINUTES TO CITY CENTER
View Lake
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 7,600,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
PRIMAVERA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 10,300,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
VERE PALACE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 12,250,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BILTMORE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 15,850,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GARDEN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 7,600,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10MINUTES TO CITY CENTER
HILLTOP
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 7,450,000 ریال

اطلاعات بیشتر
درباره تور

ویژه 06 بهمن(قشم ایر و زاگرس)

این تور از 9 , دی , 1396 تا 11 , بهمن , 1396 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 3 شب

خدمات تور
مدارک مورد نیاز تور