CITY CENTER
CRON PALACE + SKY TOWER
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 46,580,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
IOTA + EUPHORIA
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 39,430,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
ENGLISH HOME+ LEGACY
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 31,730,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10MINUTES TO CITY CENTER
ELEGANCE + HULUS
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 27,330,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BETLEM + CORNER INN
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 35,580,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
WINE PALACE + CORNER INN
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 38,880,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
DEJAVU + IBERIA
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 28,210,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GRAND GMP + ROYAL PALACE
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 29,750,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BILTMORE + WYNDHAM
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 56,480,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10MINUTES TO CITY CENTER
ROGALUX + LEGACY
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 33,490,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
LM CLUB+ INTOURIST
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 43,830,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
REDLINE + GRAND ROYAL ORBI
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 35,580,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10MINUTES TO CITY CENTER
MARSEL + PRIME
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 25,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
درباره تور

ویژه 14 اردیبهشت

این تور از 8 , اردیبهشت , 1397 تا 10 , خرداد , 1397 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 7 شب

خدمات تور
مدارک مورد نیاز تور