CITY CENTER
CRON PALACE + SKY TOWER
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 59,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
IOTA + EUPHORIA
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 49,750,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
ENGLISH HOME+ LEGACY
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 39,250,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10MINUTES TO CITY CENTER
ELEGANCE + HULUS
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 33,250,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BETLEM + CORNER INN
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 44,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
WINE PALACE + CORNER INN
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 49,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
DEJAVU + IBERIA
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 34,450,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GRAND GMP + ROYAL PALACE
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 36,550,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BILTMORE + WYNDHAM
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 73,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10MINUTES TO CITY CENTER
ROGALUX + LEGACY
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 41,650,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
LM CLUB+ INTOURIST
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 55,750,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
REDLINE + GRAND ROYAL ORBI
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 44,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10MINUTES TO CITY CENTER
MARSEL + PRIME
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 31,300,000 ریال

اطلاعات بیشتر
درباره تور

ویژه 14 اردیبهشت

این تور از 8 , اردیبهشت , 1397 تا 10 , خرداد , 1397 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 7 شب

خدمات تور
مدارک مورد نیاز تور