امکانات هتل

استخر سر باز بدنسازی ترانسفر فرودگاهی تلفن تلویزیون مرکز ماساژ


امکانات اتاق

Electric kettle HAIRDRYER IRON MINIBAR PHONE TV
هتل های مرتبط

هتل های هم کیفیت

Sunway Putra

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
Pacific Regency

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
Berjaya Times Squar

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
Maya Hotel

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
Hilton by Double Tr ...

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
Intercontinental

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
Grand Millenneum

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
هتل های مرتبط

هتل های هم منطقه

Wira Hotel

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
Sani Hotel

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
Sandpiper Hotel

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
Pacific Express

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
Flamingo

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
Grand Season

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
Royal

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
Furama

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
Novotel

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
Dorsett Regency

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
Corus

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
Concorde

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
Impiana Hotel

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
Sunway Putra

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
Pacific Regency

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
Berjaya Times Squar

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
Maya Hotel

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
Hilton by Double Tr ...

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
Intercontinental

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
Grand Millenneum

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
JW Mariott

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
Shangri La

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
cosmo

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
FEDERAL

مالزی - کوالالامپور - کوالالامپور

جزئیات بیشتر
همین الان

تور خودتو بساز